Правителството одобри доклада за F-16

19 прочитания

Правителството одобри сделката за покупка от САЩ на осем изтребители F-16 Блок 70, произведени от Lockheed Martin. Договорите ще бъдат четири – за цялостна доставка на самолети и оборудване, за боеприпаси, за ракетите и за системата за наблюдение и управление.

Пред журналисти ръководителят на междуведомствената работна група зам.-министърът на отбраната Атанас Запрянов каза, че цената на изтребителите с въоръжение и оборудване е 1,256 милиарда щатски долара.

Министърът на отбраната Каракачанов каза след заседанието, че очаква Конгресът на САЩ да одобри помощ от 60 милиона долара.

Всички самолети трябва да бъдат доставени до 2023.

Следващата седмица проектодоговорът ще бъде обсъден от парламентарната комисия по отбрана, след което ще се гласува в зала.

Другият кандидат за доставка на изтребители беше шведската SAAB за Gripen.

„Министерският съвет прие доклада на министрите на отбраната, външните работи, финансите и икономиката за преговорите им с правителството на САЩ на актуализирания проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, съобщи кабинетът в мейл.

Правителството одобри и доклада на министъра на икономиката за индустриалното сътрудничество във връзка с проекта за придобиване на нов тип боен самолет.

Следва пълният текст от съобщението на правителството:

 „Одобрението касае международния договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), Проект на международен договор (LOA) BU-D-AAA, „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), Проект на международен договор (LOA) BU-P-AAD, „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9Х Block II Missiles, associated material and services) и Проект на международен договор (LOA) BU-P-LAR, „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment).

C настоящото решение се приема доклада на министрите на отбраната, икономиката, външните работи и финансите, участници в преговорния екип, съгласно Решение на Народното събрание от 2019 г. (ДВ бр. 6 от 18.01.2019 г.) за започване на преговорен процес по придобиване на нов тип боен самолет и заповеди № Р-26/22.02.2019 г. и № Р-58/15.04.2019 г. на министър председателя на България. Към решението са приложени за приемане докладите на министъра на икономиката относно индустриалното сътрудничество и министъра на финансите относно въпросите по осигуряване на финансовите средства за реализиране на инвестиционния проект.

В резултат на проведените консултации с американската страна, на България са предложени четири оферти, отнасящи се до самолетите, въоръжението и свързаното оборудване и системи, които са проекти на международни договори със страни Правителствата на двете държави.

Към тях е направено предложение за сключване на споразумение за индустриално сътрудничество между водещия доставчик от американска страна и Министерство на икономиката на България.

Съгласно Закона за международните договори на Република България, тези проекти трябва да бъдат одобрени от Правителството, което следва да упълномощи определени длъжностни лица за подписването им от България. Предвижда се договорите да се ратифицират от Народното събрание.

Правителството одобри доклад от министъра на икономиката за предоставяне на обобщена информация за индустриалното сътрудничество във връзка с проекта за придобиване на нов тип боен самолет и за упълномощаване на министъра на икономиката да проведе преговорите и да сключи Рамково споразумение  между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за промишлено сътрудничество F-16 блок 70.

След като правителството на Република България направи своя избор и реши да проведе преговори с правителството на САЩ за доставка на F-16 V Блок 70, със заповед на министър-председателя R-26/20.02.2019 г. беше създадена организация за провеждане на преговорния процес. В изпълнение на заповедта на министър-председателя бяха проведени разговори на няколко етапа – както в София, така и във Вашингтон, с компанията производител на придобивания отбранителен продукт Локхийд Мартин по осъществяването на индустриално сътрудничество. (Правителството на САЩ по закон не може да поема ангажименти за индустриално сътрудничество, но не възпрепятства американските компании производители да предлагат и изпълняват проекти за такова сътрудничество.)

По време на разговорите Министерството на икономиката отстояваше гледната точка и очакванията на българската страна от индустриалното сътрудничество в следните три области:

  • Изграждане на национални способности за логистична поддръжка на самолетите на междинно ниво на експлоатация (National Level-2 Сapabilities).
  • Дългосрочно коопериране с българската индустрия с цел развиване на индустриални и технологични способности в Република България.
  • Изграждане на способности в областта на сигурността и отбраната.

От съществено значение е проектите да водят и до комерсиализиране на придобитите способности, да допринасят за усвояването на продукти и услуги, които са с потенциал да бъдат конкурентни и търсени на международния пазар от други оператори на F-16”.

В последвало съобщение Lockheed Martin изрази задоволството си от решението на правителството.

„Това е много важна крачка по пътя към придобиване на F-16 Блок 70, която ще бъде подкрепена с дългосрочна партньорска програма между САЩ, България, Локхийд Мартин и българската индустрия и академичната общност“, каза Джон Нилсън, директор Комуникации на Lockheed Martin за Европа и Израел, цитиран в съобщението.

Снимка и видео: Lockheed Martin.

Свързани теми

Предишна публикация
Втори самолет и 6 нови маршрута за Wizz от Варна
Следваща публикация
САЩ изпрати предложение за договор за F-16
19 прочитания

Най-четеното през седмицата

Прочетете още

Меню