Списък на публикации с етикет

регулации

Да докажеш, че си бил на борда

Френски съд обяви онлайн чекирането за недостатъчно доказателство за присъствие на борда на самолета. Решението…

Да плащаш, за да летиш

ЕК определи Ricardo Energy & Environment да извърши изследване за заетостта и условията на труд…
Меню