България

АВИОКАСТ: Обобщаваме възходите и паНдемията в българската авиация през 2022

От дипломатическите премеждия по европейски летища и авиокомпании, през състоянието на международните ни летища до очакваните нови самолети в гражданската ни авиация. Хеликоптерните драми, фирми и случайни екземпляри. Изтребителите с…
Меню